Услови и мере техничке заштите

Услови и мере  техничке заштите за потребе извођења конзерваторско-рестаураторских радова (израђени у периоду од 2005. до средине 2015. године):

  • УСЛОВИ и мере техничке заштите за потребе санације цркве и порте Цркве Светог Николе у Старом Сланкамену, 2012. године
  • УСЛОВИ и мере техничке заштите за санацију крова Цркве преноса моштију Св. Николе у Вогњу
  • УСЛОВИ и мере техничке заштите за потребе санације крова Цркве Св. архангела Гаврила у Бешенову
  • УСЛОВИ и мере техничке заштите за санацију фасаде Цркве Св. Николе у Бачинцима
  • УСЛОВИ и мере техничке заштите за реконструкцију крова Цркве Св. Николе у Малим Радинцима