Списак запослених

Директор: Љубиша Шулаја, дипломирани правник

Секретар: Љиљана Богић, дипломирани правник – конзерватор

ПР менаџер: Ma Јелена Шупут, мастер филолог – англиста

1. Одељење за истраживање, валоризацију и документацију:

Татјана Јесретић, дипломирани историчар уметности – конзерватор

Душанка Станковић, дипломирани етнолог – конзерватор

Биљана Лучић, дипломирани археолог – конзерватор

Ма Горана Лемајић, мастер историчар – конзерватор

Зорица Гашпар, документатор – конзерватор

2. Одељење за архитектонско-конзерваторске послове:

Адријана Шкорић, дипломирани инжењер архитектуре – конзерватор

Станислав Савић, дипломирани инжењер архитектуре – конзерватор

Ма Иван Филиповић, мастер инжењер архитектуре – конзерватор

Јадранка Вулетић, виши технички сарадник – конзерватор

3. Одељење за правне, финансијске послове и опште послове:

Зоран Поповић, оператер на рачунару

Јелена Ракић, административни техничар

Јасна Дабић, помоћни радник

4. Визиторски центар археолошког локалитета “Царска палата“

Душица Остојић, дипломирани географ – туризмолог

У Заводу за заштиту споменика културе Сремска Митровица радиле су и колеге:

Директори: мр Драган Поповић, Иван Слобода, Мирјана Сабљак, Миленко Бобић, Љиљана Богић, др Душко Вулетић

Помоћник директора: Рајко Секулић

Археолози: мр Драган Поповић, Зорка Пејовић, Радослав Муждека

Историчари уметности: Гордана Прица, др Мирјана Лесек, Мирјана Жигмундовац, Гордана Крстић, Владислава Белановић – Шевић

Историчари: др Душан Вулетић, Милена Медић, Никола Стокановић

Етнолози: Миленко Бобић, Ђорђе Илијин, Мира Орлић-Пешић

Дипломирани инжењери архитектуре: Радојка Божовић, Димитрије Ристић, Мирјана Бојчић, Божидар Станојловић, Ђенана Златкић

Инжењер архитектуре: Соња Коњевић

Грађевински техничар: Слободан Костић

Економски техничар: Надежда Вулетић, Владимир Шевић, Душица Петровић

Организатор материјално-финансијског пословања: Мирјана Петаковић

Општи послови: Живорад Госпавић, Марија Томац – Ивановић, Михајло Михаљчић, Чедомир Ћетковић, Никола Мацканић, Цветко Ивановић, Мирослав Илић