Планови генералне и детаљне регулације

ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (израђени у периоду од 2005. до средине 2015. године):

 • УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације насеља Кленак, август 2007.;
 • УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације насеља Витојевци, август 2007.;
 • Претходни УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Генералног плана насеља Инђија, фебруар 2006.;
 • УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације насеља Кленак, август 2007.;
 • УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Генералног урбанистичког плана Руме, децембар 2007.;
 • УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Генералног урбанистичког плана насеља Адашевци, август 2008.;
 • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде концепта Плана генералне регулације Нове Пазове, август 2008.;
 • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације насеља Платичево, септембар 2009.;
 • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде концепта Плана генералне регулације насеља Ердевик, јануар 2011.;
 • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде концепта Плана генералне регулације насеља Кукујевци, фебруар 2011.;
 • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде концепта Плана генералне регулације насеља Шид, фебруар 2011.;
 • Предлог СТУДИЈЕ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Генералног урбанистичког плана града Сремска Митровица, март 2011.;
 • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде концепта Плана генералне регулације насеља Врдник, август 2011.;
 • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације насеља Ириг, октобар 2012.;
 • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације насељеног места Добринци, новембар 2012.;
 • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде концепта Плана генералне регулације насеља Војка, јануар 2013.;
 • СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације насеља Стара Пазова, фебруар 2013.;
 • Предлог УСЛОВА и мере заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације насеља Голубинци, јул 2013.;
 • Предлог УСЛОВА и мере заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације насеља Купиново, јул 2013.;
 • УСЛОВИ и мере заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације насеља Јазак, октобар 2013.;
 • УСЛОВИ и мере заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације насеља Шимановци, новембар 2013.;
 • УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за израду Плана генералне регулације насеља Павловци, јун 2014.;
 • УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за израду Плана генералне регулације насеља Путинци, јун 2014.;
 • УСЛОВИ и мере заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације насеља Белегиш, децембар 2014.;
 • УСЛОВИ и мере заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације насеља Јарак, децембар 2014.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и заштићене околине за израду нацрта Плана генералне регулације насељеног места Мали Радинци, март 2015.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и заштићене околине за израду нацрта Плана генералне регулације насељеног места Обреж, март 2015.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и заштићене околине за израду Плана генералне регулације насељеног места Стејановци, април 2015.;

ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (израђени у периоду од 2005. до средине 2015. године):

 • УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације дела насеља Сремска Рача, мај 2005.;
 • Претходни УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације дела стаменог насеља Радиначки пут у Сремској Митровици, јун 2006.;
 • УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације стаменог насеља „Бриле“ у Сремској Митровици, децембар 2006.;
 • УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације стаменог насеља „Никола Тесла“ у Сремској Митровици, децембар 2006.;
 • УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације дела блока 1-1-2 у Руми, август 2007.;
 • УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације дела блока 4-1-5 у Руми, август 2007.;
 • УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације Орловићеве улицеод КП 9597/2до КП 8161/2 у Руми, август 2007.;
 • Предлог УСЛОВА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације „Зелено дрво“ у Сремској Митровици, септембар 2007.;
 • Услови заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације локалитета „Летенка“ на Фрушкој гори, фебруар 2008.;
 • Претходни УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације блока 43 у Инђији, јун 2008.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за потребе програма за израду Плана детаљне регулације дела зоне становања код бање „Термал“ у Врднику, август 2008.;
 • Предлог УСЛОВА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације насеља „Деканске баште“ у Сремској Митровици, новембар 2008.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите за потребе израде Плана детаљне регулације просторног блока између улица Северни бедем, Краља Петра Првог, Стари Шор и Јупитерова у Сремској Митровици, мај 2009.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана детаљне регулације трафостанице ТС 110 КВ/20 КВ „Крњешевци“ и увођење далековода 2×110КВ бр.104/4 Београд 5-Стара Пазова у ТС 110/20 Кв Крњешевци, септембар 2009.;
 • Предлог УСЛОВА чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите за потребе израде Плана детаљне регулације блока градске пијаце у Сремској Митровици, 2010., март 2010.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите за потребе израде Плана детаљне регулације просторног блока са насељски гробљем у Мачванској Митровици, март 2010.;
 • Предлог УСЛОВА чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите за потребе израде Плана детаљне регулације просторног блока између улица Северни бедем, Краља Петра Првог, Стари Шор, Јована Цвијића и Јупитерова у Сремској Митровици, март 2010.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана детаљне регулације дела блокова бр. 91 и 92 у југоисточној радној зони у Инђији и радне зоне бр. 17 у атару, март 2010.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана детаљне регулације Еко-етно туристичког центра у Шатринцима, април 2010.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана детаљне регулације дела блока 4-19-7 у Руми, јун 2010.;
 • УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације дела блока 21 у Инђији, септембар 2010.;
 • Претходни УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације блока 44 у Инђији, септембар 2010.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана детаљне регулације за блок 2-11-1 у радној зони Руме, октобар 2010.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите за потребе израде Плана детаљне регулације централне зоне Шида, март 2011.;
 • Предлог УСЛОВА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације просторног блока између улица Стари Шор, Краља Петра Првог, Железничке, Тараса Шевченка, Владимира Матијевића и Ратарске- Стамбеног насеља „Матија Хуђи“ у Сремској Митровици, октобар 2011.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и утврђене мере заштите за израду концепта Плана детаљне регулације „Еколошко-рекреативног центра“ Грабовци, мај 2012.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за потребе израде Плана детаљне регулације „плантажа Борковац“ у К.О. Руми, јул 2012.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и утврђрне мере заштите за израду Плана детаљне регулације јужног дела централне радне зоне у К.О. Нова Пазова и дела саобраћајнице која спаја централну радну зону и мултуфункционалну зону Бановци, децембар 2012.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите за израду Плана детаљне регулације радне зоне 2.1. К.О. Ашања, децембар 2012.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и утврђене мере заштите за израду концепта Плана детаљне регулације радне зоне Растик К.О. Дивош, Град Сремска Митровица, децембар 2012.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана детаљне регулације проширења насељског гробља у Великим Радинцима, април 2013.;
 • Предлог УСЛОВА чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту за потребе израде Плана детаљне регулације просторног блока између улица Светог Димитрија, Краља Петра Првог и Стари Шор у Сремској Митровици, јун 2013.;
 • УСЛОВИ и мере заштите за израду Плана детаљне регулације блокова 3-13-1, 3-13-2, 3-8-14 и делове блокова 3-12-3 и 3-8-12 у радној зони у Руми, јул 2013.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана детаљне регулације за блок 4-5-4 – Дом здравља у Руми, јул 2013.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана детаљне регулације приобалног подручја леве обале реке Саве од РКМ 121+277 К.О. Хртковци општина Рума до РКМ 123+722 К.О. Јарак град Сремска Митровица са прегледом археолошких налазишта и локалитета, септембар 2013.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите за потребе израде Плана детаљне регулације просторног блока између улица Арсенија Чарнојевића, Ратарске, Васе Пелагића и Петра Прерадовића у Сремској Митровици, новембар 2013.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана детаљне регулације дела викенд зоне Лежимир-Куштиљ у К.О. лежимир, Град Сремска Митровица, новембар 2013.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана детаљне регулације крушне раскрснице „Радиначка петља“ и пословно-услужног комплекса јужно од наплатне рампе „Сремска Митровица“, Град Сремска Митровица, децембар 2013.;
 • УСЛОВИ и мере заштите за израду Плана детаљне регулације блока између улица Арсенија Чарнојевића, Петра Прерадовића, Краља Александра Карађорђевића , насеља 25. Мај, улице Батутове и улице Паланка у Сремској Митровици, фебруар 2014.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана детаљне регулације дела блока 90а у К.О. Шид, април 2014.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана детаљне регулације блокова 1,2,3,4 и 5 у Новој Пазови, август 2014.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана детаљне регулације за изградњу објеката за складиштење пољопривредних производа на потесу „Церје“ у К.О. Јазак Село, август 2014.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана детаљне регулације северна обилазница Печинаца, август 2014.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења културних добара, као и добара која уживају претходну заштиту за потребе израде Плана детаљне регулације за део викенд зоне са туристичко рекреативним садржајима на реке Дунав у К.О. Бешка, новембар 2014.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана детаљне регулације дела радне зоне на потесу „Горње ливаде“ у Врднику, децембар 2014.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења културних добара, као и добара која уживају претходну заштиту за потребе израде Плана делаљне регулације дела радне зоне у К.О. Вишњићево, децембар 2014.;
 • Предлог УСЛОВА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана детаљне регулације просторног блока између улица Арсенија Чарнојевића, Кузминска, Змај Јовина и Светог Димитрија град Сремска Митровица, јануар 2015.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и заштићене околине за потребе израде Плана детаљне регулације за блок 3-9-7 у Руми, април 2015.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења културних добара, као и добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите за потребе израде Плана детаљне регулације „ Румска петља запад“ у Руми, мај 2015.;
 • УСЛОВИ чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, добара која уживају претходну заштиту и заштићене околине за потребе израде Плана детаљне регулације проширења гробља у Јарку град Сремска Митровица, јул 2015.;