MANASTIR MALA REMETA

Manastir Mala Remeta tradicionalno se vezuje za kralja Dragutina. Prve pouzdane podatke o manastiru pružaju turski izvori iz sredine XVI veka koji je pominje pod imenom Remetica. Pretpostavlja se da je za vreme Turaka manastir spaljen, a obnovljen je u drugoj polovini XVII veka, kada je patrijarh Arsenije Čarnijević dozvolio monasima manastira Rače da se nasele u Malu Remetu i obnove manastir. Od tada se Mala Remeta vodi kao meoh Beočinskog manastira. Nova crkva podignuta je 1739. godine zahvaljujući ktitorstvu Stanka Milinovića, žitelja sela Šuljma. Posle izgradnje nove, stara crkva je srušena.
Skromna manastirska crkva Pokrova Presvete Bogorodice spada među najlepše fruškogorske hramove. Podignuta je u vizantijsko-srpskom stilu, bez baroknih uticaja. Jedinstven izgled daje joj devetostrano kube koje se sužava na vrhu centralnog dela.
Manastirsku crkvu oslikao je 1910. godine Kosta Vanđelović, a ikonostas sa plitko rezanim ukrasima novosadski slikar Janko Halkozović. Poslednja sanacija crkve rađena je 1996/97. godine. U oktobru 2000. godine podignut je slobodno stojeći zvonik kvadratne osnove. Crkva nikada nije imala zvonik, zvonilo se sa zvona pričvršćenog na stablo velike lipe.
Manastirski konak podignut je kao posebna zgrada, a izgrađen je 1758. godine.
Manastir Mala Remeta je ženski manastir i danas je aktivan.