Kudoš, Šašinci

Arheološko nalazište na potesu Kudoš nalazi se na oko 1.5 km severno od magistralnog rimskog puta Sirmijum – Singidunum. Ostaci građevinskih objekata protežu se u prečniku od oko 150 m na obradivom zemljištu. Sistematska zaštitna istraživanja trajala su od 1979. do 1986. godine pod rukovodstvom Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Na lokalitetu su otkriveni naselje iz flavijevskog perioda ( vicus) i poljoprivredno dobro ( villa rustica) iz III- IV veka. Višeslojno naselje je situirano na uzvišenoj gredi pored potoka. U ranorimskom sloju konstatovane su kolibe poluzemuničkog tipa sa jamama u kojima su otkriveni predmeti importovani iz Italije, kao i proizvodi domorodačkih radionica. Kompleks vile činila je bazilikalna građevina sa apsidom – horeum, ekonomski objekti i kula stražara. Sa lokaliteta potiče brojan arheološki materijal.

Arheološko nalazište stavljeno jepod zaštitu Rešenjem Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture br. 79/85 od 08.04.1986. godine.