КОНТАКТ

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Установа културе од националног значаја

Светог Димитрија 10
22000 Сремска Митровица

Телефони:

Централа 022/621-568
                        612-708
                        613-794 
Царска палата 022/618-817

Е-mail: sm.zzsksm@zavodsm.rs

Радно време: од 07:00 до 15:00 часова

Захтеви за обједињену процедуру: zavodzastita.sm@gmail.com

ПОЈЕДИНАЧНИ КОНТАКТИ

Директор: Љубиша Шулаја, ljubisa.sulaja@zavodsm.rs
Секретар: Љиљана Богић, ljiljana.bogic@zavodsm.rs
ПР менаџер: Ma Јелена Шупут, jelena.suput@zavodsm.rs

Одељење за истраживање, валоризацију и документацију:

Татјана Јесретић, tatjana.jesretic@zavodsm.rs
Душанка Станковић, dusanka.stankovic@zavodsm.rs
Биљана Лучић, biljana.lucic@zavodsm.rs
Ма Горана Лемајић, gorana.lemajic@zavodsm.rs
Зорица Гашпар, zorica.gaspar@zavodsm.rs

Одељење за архитектонско-конзерваторске послове:

Адријана Шкорић, adrijana.skoric@zavodsm.rs
Станислав Савић, stanislav.savic@zavodsm.rs
Ма Иван Филиповић, ivan.filipovic@zavodsm.rs
Јадранка Вулетић, jadranka.vuletic@zavodsm.rs

Одељење за правне, финансијске послове и опште послове:

Мирјана Петаковић и Јелена Ракић, racunovodstvo@zavodsm.rs
Зоран Поповић, zoran.popovic@zavodsm.rs

Визиторски центар археолошког локалитета “Царска палата“:
Душица Остојић, dusica.ostojic@zavodsm.rs