ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Преузмите ПДФ

АКТУЕЛНЕ НАБАВКЕ:

1.2.3-20 Израда пројектне документације за наткривање археолошког локалитета „Зидине“ у Мачванској Митровици; рок за подношење понуда 10.07.2020. до 11:00 часова

1.3.4-20 Конзервација и рестаурација мозаика М1 и М3 археолошког локалитета 1а Царска палата Сирмијум; рок за подношење понуде до 13.07.2020. године до 9:30 часова

1.3.5-20 Конзерваторски радови на фасади објекта Галерије „Лазар Возаревић“ у Сремској Митровици – прва фаза; рок за подношење понуде до 13.07.2020. године до 12:00 часова