Изложбе

        Na centralnom gradskom trgu u Sremskoj Mitrovici 2. juna 2015. godine, u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica , otvorena je izložba Kulturno-istorijsko nasleđe Srema nekad i sad. Na ovoj način su stručnoj i široj javnosti predstavljeni najznačajniji konzervatorski i drugi radovi na kulturnim dobrima na području Srema koji su […]

Услови и мере техничке заштите

Услови и мере  техничке заштите за потребе извођења конзерваторско-рестаураторских радова (израђени у периоду од 2005. до средине 2015. године): УСЛОВИ и мере техничке заштите за потребе санације цркве и порте Цркве Светог Николе у Старом Сланкамену, 2012. године УСЛОВИ и мере техничке заштите за санацију крова Цркве преноса моштију Св. Николе у Вогњу УСЛОВИ и […]

Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекти (израђени у периоду од 2005. до средине 2015. године): УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за пројекат уређења простора између улица Вељка Дугошевића, Орловићеве и Главне улице у Руми, децембар 2006.;Предлог УСЛОВА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Урбанистичког пројекта препарцелације у просторном обухвату пролаза „Зелено дрво“ у централној зони Сремске Митровице, јануар […]

Просторни планови – студије

Просторни планови – студије (у периоду од 2005. до средине 2015. године): СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Просторног плана посебне намене специјани резерват природе Обедска бара, јун 2004.; СТУДИЈА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Просторног плана посебне намене Фрушка гора, за насељена места Бешеновачки Прњавор, Бешеново, Чалма, Дивош, Гргуревци, Лежимир, […]

Пројекти и конзерваторски радови

Преглед најзначајнијих реализованих пројеката и конзерваторско – рестаураторских радова (од 2004. до средине 2015. године): 2004. година  Почетак конзерваторско-рестаураторских радова на објекту „Шлос“ у Голубинцима. Пројекат наткривања археолошког локалитета 1а Царска палата Сирмијума; 2005. година Пројекат обнове дела јужног крила конака манастира Кувеждин. Почетак реализације Пројекта наткривања археолошког локалитета 1аЦарске палате Сирмијума (архитектонско-грађевински радови и […]

Планови генералне и детаљне регулације

ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (израђени у периоду од 2005. до средине 2015. године): УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације насеља Кленак, август 2007.; УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Плана генералне регулације насеља Витојевци, август 2007.; Претходни УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Генералног плана насеља Инђија, […]

Археолошка истраживања

Преглед значајнијих археолошких ископавања изведених на територији под надлежношћу Завода (од 2006. до средине 2015. године): 2006. година Истраживања у оквиру Пројекта наткривања Царске палате Сирмијума (2006-2007); 2010. година Заштитна археолошка истраживања и надзор приликом изградње кружне раскрснице код Царске палате у Сремској Митровици; Заштитна археолошка истраживања у Улици Јупитеровоа 81 и 83 у Сремској […]

Пут римских царева и дунавски пут вина

У оквиру пројекта Пут римских царева и дунавски пут вина, Сирмијум је одабран да буде један од пет локалитета у Србији који ће представљати римско наслеђе дуж целе руте, а Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица је један од партнера на пројекту. Пројекат је организован у сарадњи са партнерима и државним институцијама из Румуније, […]

Тек кул тур

Пројекат „Тек кул тур“ (TECHCOOLTOUR) – технологија и туризам, бави се промоцијом римских и византијских археолошких налазишта кроз употребу компјутерских технологија и истраживање потенцијала нових медија у промоцији културне баштине. Један од циљева пројекта је повезивање и дефинисање нити која је некада, као и данас, повезивала места и регије у оквиру два велика царства – […]