Сакрална архитектура и уметност

Велика сеоба Срба 1690. године, под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем, представља прекретницу у духовном и политичком животу српског народа. За придошле избеглице које су дошле у Срем, била је олакшавајућа околност што су затекли Србе староседеоце, који су још у XV веку у овим крајевима створили неколико јаких економских центара. У то време, на поседима […]

Историјска места

На територији Срема у надлежности Завода за заштиту споменика културе налази се 43 споменика културе везаних за историјске догађаје или личности са овог простора. Од тога су два од изузетног значаја и девет од великог значаја. Најстарији заштићени споменици културе су из XVIII века. Био је то период у коме је Хабзбуршка монархија остварила контролу […]

Археолошка налазишта – Срем

Подручје данашњег Срема богато је археолошким наслеђем из свих епоха. Најстарија насеља настала су на оним местима која су обиловала водом, трском, дрветом и глином, што је био и основни услов за трајно настањивање. Прва трајна неолитска насеља настала су на обалама Саве, Дунава и Босута. Археолошке трагове из ове епохе проналазимо на “Гомолави” код […]

Средњовековни градови и тврђаве

У несигурном периоду средњег века дебеле зидине су биле један од најефикаснијих начина заштите. Утврђени градови различитих типова грађени су свуда где се организовано живело, трговало или бавило неким другим пословима. Сам појам “град“ је у средњем веку имао нешто другачије значење него данас. Он је пре свега коришћен да означи место где су становали […]

Градска архитектура

Потписивање Карловачког мира, оснивање Карловачке митрополије и Друга сеоба Срба под патријархом Арсенијем IV Шакабентом (1739), довеле су до политичких и друштвених промена које су трајно утицале на културну историју Срба на овом подручју. Створена је повољна клима за преображај и модернизацију српске културе у XVIII веку, када долази до великих промена у културном развоју […]

Фрушкогорски манастири

Фрушкогорски манастири вековима су били центри духовног и културног живота српског народа и саставни део његове дуге и бурне историје. Вероватно је да су на местима данашњих појединих манастира, још у античкој римској епохи, постојали локалитети који су продужавали живот старијих људских заједница и култура. Лоцирани на живописним теренима, који су својом конфигурацијом подсећали на […]

Сеоска архитектура

Традиционална сеоска архитектурa на простору Срема развијала се од почетка XIX века и на најбољи начин осликава стање, привредни развој и друштвено економске прилике времена и простора у којем је настала. Једноставне основе и функционалне просторне организације објекти народног градитељства прилагођени су потребама живота на селу. Сремска кућа је једноставна, троделне основе са кровом на […]

Споменици културе у Срему

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Завод у својој надлежности има непокретна културна добра и добра која уживају статус претходне заштите са подручја седам општина: Инђије, Ирига, Пећинаца, Руме, Сремске Митровице, Старе Пазове и Шида. На територији Срема постоји укупно 21 8 непокретних културних добара – споменика културе, просторно […]