Изложбе

        Na centralnom gradskom trgu u Sremskoj Mitrovici 2. juna 2015. godine, u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica , otvorena je izložba Kulturno-istorijsko nasleđe Srema nekad i sad. Na ovoj način su stručnoj i široj javnosti predstavljeni najznačajniji konzervatorski i drugi radovi na kulturnim dobrima na području Srema koji su […]

Статут завода

Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim službama (”Službeni glasnik RS” broj 42/91 i 71/94), člana 30. i člana 44. stav 1. tačka 1. Zakona o kulturi (”Službeni glasnik RS” broj 72/2009), člana 2. Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Zavodom za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica (Skupština opštine Sremska Mitrovica […]

Сакрална архитектура и уметност

Велика сеоба Срба 1690. године, под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем, представља прекретницу у духовном и политичком животу српског народа. За придошле избеглице које су дошле у Срем, била је олакшавајућа околност што су затекли Србе староседеоце, који су још у XV веку у овим крајевима створили неколико јаких економских центара. У то време, на поседима […]

Историјска места

На територији Срема у надлежности Завода за заштиту споменика културе налази се 43 споменика културе везаних за историјске догађаје или личности са овог простора. Од тога су два од изузетног значаја и девет од великог значаја. Најстарији заштићени споменици културе су из XVIII века. Био је то период у коме је Хабзбуршка монархија остварила контролу […]

Археолошка налазишта – Срем

Подручје данашњег Срема богато је археолошким наслеђем из свих епоха. Најстарија насеља настала су на оним местима која су обиловала водом, трском, дрветом и глином, што је био и основни услов за трајно настањивање. Прва трајна неолитска насеља настала су на обалама Саве, Дунава и Босута. Археолошке трагове из ове епохе проналазимо на “Гомолави” код […]

Средњовековни градови и тврђаве

У несигурном периоду средњег века дебеле зидине су биле један од најефикаснијих начина заштите. Утврђени градови различитих типова грађени су свуда где се организовано живело, трговало или бавило неким другим пословима. Сам појам “град“ је у средњем веку имао нешто другачије значење него данас. Он је пре свега коришћен да означи место где су становали […]

Градска архитектура

Потписивање Карловачког мира, оснивање Карловачке митрополије и Друга сеоба Срба под патријархом Арсенијем IV Шакабентом (1739), довеле су до политичких и друштвених промена које су трајно утицале на културну историју Срба на овом подручју. Створена је повољна клима за преображај и модернизацију српске културе у XVIII веку, када долази до великих промена у културном развоју […]

Услови и мере техничке заштите

Услови и мере  техничке заштите за потребе извођења конзерваторско-рестаураторских радова (израђени у периоду од 2005. до средине 2015. године): УСЛОВИ и мере техничке заштите за потребе санације цркве и порте Цркве Светог Николе у Старом Сланкамену, 2012. године УСЛОВИ и мере техничке заштите за санацију крова Цркве преноса моштију Св. Николе у Вогњу УСЛОВИ и […]

Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекти (израђени у периоду од 2005. до средине 2015. године): УСЛОВИ заштите непокретног културног наслеђа за пројекат уређења простора између улица Вељка Дугошевића, Орловићеве и Главне улице у Руми, децембар 2006.;Предлог УСЛОВА заштите непокретног културног наслеђа за потребе израде Урбанистичког пројекта препарцелације у просторном обухвату пролаза „Зелено дрво“ у централној зони Сремске Митровице, јануар […]