Изложбе

        Na centralnom gradskom trgu u Sremskoj Mitrovici 2. juna 2015. godine, u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica , otvorena je izložba Kulturno-istorijsko nasleđe Srema nekad i sad. Na ovoj način su stručnoj i široj javnosti predstavljeni najznačajniji konzervatorski i drugi radovi na kulturnim dobrima na području Srema koji su […]

Статут завода

Na osnovu člana 21. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim službama (”Službeni glasnik RS” broj 42/91 i 71/94), člana 30. i člana 44. stav 1. tačka 1. Zakona o kulturi (”Službeni glasnik RS” broj 72/2009), člana 2. Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Zavodom za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica (Skupština opštine Sremska Mitrovica […]