Завод за заштиту споменика Сремска Митровица

       Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, у складу са својом регионалном надлежношћу, брине о непокретним културним добрима Срема и северног дела Мачве.

        Основу рада на очувању културног наслеђа чине прикупљање документације, валоризација, евидентирање и израда предлога одлука о утврђивању непокретних културних добара.

        Поред тога, Завод ради пројекате, елаборате и студије заштите, изводи конзерваторско-рестаураторске и археолошке радове, али и пружа помоћ у просторном планирању, утврђује мере заштите, даје сагласност на пројекте везане за очување наслеђа, као и стручно мишљење приликом извоза уметничких дела у иностранство.

Културна добра

Публикације

Једна од основних делатности Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица је презентација и популаризација културно–историјског наслеђа Срема, кроз публиковање монографија, зборника радова и каталога као и организовање конференција и изложби. У оквиру издавачке делатности Завода до данас је објављен велики број наслова.

 
Види још!

Дођите до нас или нас позовите

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица
Установа културе од националног значаја

Светог Димитрија 10
22000 Сремска Митровица

Телефони:

Централа 022/621-568
                        612-708
                        613-794 
Царска палата 022/618-817

Радно време: од 07:00 до 15:00 часова

 

КОНТАКТ

ЦАРСКА ПАЛАТА

Адреса: Археолошки локалитет Царска палата Сирмијума
Пиварска 2, 22000 Сремска Митровица, Србија

Радно време: Сваки дан 8:00 до 16:00 часова

Цена улазнице: Одрасли  -150 дин. Групна улазница за децу – 100 дин. Групна улазница за одрасле – 100 дин.

Телефон: +381 22 618 817
Маил: dusica.palatasirmium@gmail.com

Посети